1 / 8 Next Page
Information
Show Menu
1 / 8 Next Page
Page Background

ALS DE PATIËNT ZIJN BEHANDELING

MET VAKANTIE STUURT…

Edito

Dr Freddy Van de Casseye

, Voorzitter-Algemeen directeur van de Belgische Cardiologische Liga

In België zijn 31.000 sterfgevallen per jaar te wijten aan

hart- en vaatziekten. Dat zijn

geniepige

aandoeningen:

ze manifesteren zich pas na langdurige en langzame

aantasting van de slagaders als

gevolg van geleidelijke belasting

van de slagaderwanden door

allerlei genetische factoren of

omgevingsfactoren. Dat zijn de

risicofactoren

.

Ettelijke van die factoren

zijn te

corrigeren

: hoge bloeddruk, hoog

cholesterolgehalte,

overgewicht,

te veel suiker in het bloed, roken,

gebrekaanlichaamsbeweging.Maar

heel vaak worden die risicofactoren

te weinig gediagnosticeerd omdat ze

veelal "asymptomatisch" zijn, wat

betekent dat de patiënten weinig of

geen symptomen vertonen.

Precies daarom is

vroegtijdige en

regelmatige opsporing

van die factoren van groot

belang, want daardoor kan de cardiovasculaire ziekte

worden voorkomen nog voor ze zich uitgesproken

gaat manifesteren.

Als één ofmeer van die cardiovasculaire risicofactoren

aangepakt moeten worden, adviseert de huisarts of

cardioloog zijn patiënt een behandeling, ingrepen in

leef- en eetgewoonten en controlebezoeken aan de

arts. De patiënt moet zich daar nauwgezet aan houden,

wil hij zijn gezondheidstoestand niet mettertijd

achteruit zien gaan.

En toch, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie

(WGO)

zou 1 op 2 chronische zieken zijn behandeling

niet naleven.

Men spreekt dan van verminderde

of onvoldoende therapietrouw, waarbij men

onder therapietrouw verstaat dat er een degelijke

overeenstemming is tussen wat de arts voorschrijft

en aanbeveelt en wat de patiënt effectief doet.

Er is vastgesteld dat

25% niet eens aan zijn behandeling

begint

15%niet de voorgeschreven dosissen

neemt

40% binnen het jaar met de

behandeling stopt.

Deze manier van doen is evenwel niet

zonder negatieve gevolgen voor de

betrokkene én voor de samenleving.

Enerzijds kande patiëntmetmedische

verwikkelingen te maken krijgen,

opnieuw ziek worden of opnieuw in

een ziekenhuis opgenomen moeten

worden en zijn gezondheidstoestand

en leefkwaliteit zien achteruitgaan.

Anderzijds brengt deze problematiek

niet onaanzienlijke kosten voor gezondheidszorg met

zich mee.

Om dat probleem tegen te gaan moeten er oplossingen

komen voor de patiënt. Het wordt hem ten zeerste

aangeraden zijn huisarts of apotheker vragen te

stellen over de noodzaak van de behandeling en de

werking ervan, over de gunstige gevolgen van andere

leef- en eetgewoonten, over de risico's wanneer hij

de behandeling niet volgt…

Patiënten "therapeutisch

opvoeden" is van belang om hen toe te laten hun

behandeling te begrijpen.

De Week van het Hart, die plaatsvindt van 26 september

tot enmet 2 oktober, is dit jaar gewijd aan deze thematiek.

Raadpleeg onze website of bestel de gratis brochure van

de Week van het Hart om er meer over te vernemen.

1

2

MEDISCH ARTIKEL

5

GOED OM TE WETEN

6

ECHO’S

8

WOORDENBOEK

8

VRAAG/ANTWOORD

Hartkwaal en seksuele

activiteit

Getrouwheid

EDITO

Als de patiënt zijn behande-

ling met vakantie stuurt

INHOUD

Een initiatief van :

Met de steun van :

V.U.:Dr.FreddyVan deCasseye - Elyzeese-Veldenstraat 63 - 1050Brussel

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE :

IK BEGIN ERAAN ÉN IK HOU VOL!

GEEN TIJD TE VERSPELEN VOOR MIJN HART

BelgischeCardiologische Liga

P 206097 | AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X

TIJDSCHRIFT VAN DE

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA

SEPT 2016 I

03/2016