1 / 8 Next Page
Information
Show Menu
1 / 8 Next Page
Page Background

HARTSTILSTAND: DURF REDDEN!

Edito

Dr Freddy Van de Casseye

, Voorzitter-Algemeen directeur van de Belgische Cardiologische Liga

Ieder jaar worden in België 10 000 mensen het slacht-

offer van een hartstilstand buiten een ziekenhuis:

op straat, op het werk of thuis. Slechts minder

dan 10% van de slachtoffers overleeft als er geen

omstander reageert! Vier op vijf overlevenden van

een hartstilstand danken hun redding aan eenvoudige

handelingen. Het gebruik van een Automatische

Externe Defibrillator (AED) zou het percentage dat

overleeft naar meer dan 50% kunnen optillen. Maar

één Belg op twee (50%) weet niet eens wat een AED

is en 70% weet niet hoe die te gebruiken. Meer dan

de helft van de bevolking weet niet hoe een AED er

ongeveer uitziet, 95%herkent het AED-pictogramniet.

En toch laat de wet sinds 2007 iedereen toe gebruik

te maken van een van de 3500 AED's die voorhanden

zijn in steden, stations, sportzalen of supermarkten.

Maar slechts 30% van de Belgen weet dat een AED

door iedere burger gebruikt mag worden. Ten slotte

voelt 50% zich niet in staat om iets te ondernemen in

het geval van een hartstilstand. Al die cijfers bewijzen

hoe noodzakelijk het is de burgers aan te sporen

om te durven handelen. Daarom organiseert de

Belgische Cardiologische Liga voor

de vijfde keer de

HartRidders-plechtigheid

, om een zo groot mogelijke

gemeenschap van redders/geredden in het leven te

roepen.

De bevolking is onvoldoende vertrouwd met wat

men precies moet doen bij een hartstilstand. Een

basisopleiding reanimatie zou ervoor kunnen zorgen

dat tal van slachtoffers gered worden en overleven

zonder noemenswaardige gevolgen. Het blijkt nodig

programma's te ontwikkelen om mensen, en wel zo

jong mogelijk, de basisbeginselen van reanimatie bij te

brengen zodat er een kentering komt in onze houding

en een helpende hand de normale reflex wordt wanneer

men zo'n situatie meemaakt.

Op 16 oktober vond overigens Restart A Heart Day

plaats, de Europese dag bedoeld om te sensibiliseren

rond hartstilstand, met als centrale boodschap dat

een op nationaal niveau verplichte reanimatieopleiding

voor leerlingen een maximale impact zou hebben

op de verbetering van het aantal cardiopulmonaire

reanimaties (CPR) door omstanders.

||

1

2

MEDISCH ARTIKEL

5

GOED OM TE WETEN

6

ECHO'S

8

WOORDENBOEK

8

VRAAG/ANTWOORD

Hoe zit dat nu met suiker?

Statines

EDITO

Hartstilstand:

durf redden!

INHOUD

WWW.RESTARTAHEART.EU #restartaheart

1. BEL

Weeszekerdatdichterbijkomenveilig is:

Controleerhetbewustzijnvanhetslachtoffer.

Kantelhethoofdachterover, tildekinopencontroleer

deademhaling.

Alsergeenademhaling isofdezenietnormaal is,

dan is reanimatienodig.

Belnaar112envolghun instructies.

Alser iemandnabij isom tehelpen,vraagdezeomnaar112

tebelleneneenAED tegaanhalen indienbeschikbaar.

2. DUWEN

Plaatsbeidehanden inhetmiddenvandeborstkas.

Duwdeborstkas inophet ritmevan“Stayin’Alive”.

Heb jegeleerd tebeademen,geefdan2beademingennaelke30

borstcompressies,andersga jedoormetenkelborstcompressies.

Duwhard.Geenprobleem, jekanergeenkwaadmeedoen.

3. SCHOK

ZodraeenAEDbeschikbaar is,zethemonmiddellijkaanenvolg

4. LACH

Alsdespoedgevallendienstaangekomen is,ga jedoormet

reanimeren totmen jezegt testoppen.

Lach!Jehandenwaren instaateenhart teherstartenen

Ietsdoen isALTIJDbeterdannietsdoen.

• Goedgedaan!

1 6 OKTOBER 20 1 6

DE EUROPESE “RESTART A HEART” DAG

De aandacht voor hartstilstand verhogen

Kinderen

redden

Levens

P 206097 | AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X

TIJDSCHRIFT VAN DE

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA

DEC 2016 I

04/2016