1 / 6 Next Page
Information
Show Menu
1 / 6 Next Page
Page Background

I

DE L’UTILITÉ - OU DE LA FUTILITÉ –

DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

ARTICLE MÉDICAL

PROF. EM. PIERRE BLOCK

TIJDSCHRIFT VAN DE

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA

TIJDSCHRIFT VAN DE

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA

Exemplaar voorbehouden aan het

MEDISCH CORPS

P 206097 | AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X

HOPE-3, EEN MOOIE OOGST

Een van de topmomenten van de jaarlijkse

bijeenkomst van het American College of

Cardiology (Chicago, 2-4 april 2016) was het

onderzoek HOPE 3, waarvan de resultaten in Late

Breaking sessie werden voorgesteld door drie

opeenvolgende sprekers.

Eva Lonn beet de spits af met de presentatie van

het algemeen concept van het onderzoek, dat als

algemene doelstelling had via een 2x2 factoriële

randomisering de impact versus placebo te

evalueren van een behandeling

met candesartan 16 mg/dag + hydrochloorthiazide

12,5 mg/dag tegenover placebo,

met rosuvastatine 10 mg/dag,

of met de combinatie van beide behandelingen.

De opgenomen patiënten waren vrij van

cardiovasculaire antecedenten en werden

beschouwd als drager van een middelhoog

cardiovasculair risico (geraamd op 1,0 %/jaar).

Het ging ofwel om vrouwen van 60 jaar en ouder

ofwel om mannen van 55 en ouder met bijkomend ten

minste een van de volgende risicofactoren: vergrote

verhouding middel/heupomtrek, roken, lage HDL-

cholesterol, afwijkingen in de glucidenstofwisseling,

matig nierfalen of familiale voorgeschiedenis met

kransslagaderaandoeningen.

Om te worden opgenomen in het onderzoek

was geen specifieke bloeddrukwaarde of LDL-

cholesterolwaarde vereist.

Het onderzoek werd gevoerd in 228 centra verspreid

over 21 landen.

Aanvankelijk waren 14.682 patiënten opgenomen

in een vier weken durende behandelingsfase,

waarna de 12.705 patiënten die zich eraan gehouden

hadden gerandomiseerd werden. Hun gemiddelde

leeftijd bedroeg 66 jaar, met 46 % vrouwen, een

aanvankelijke gemiddelde bloeddruk van 138/82 mm

Hg, een gemiddeld LDL-cholesterolgehalte van

128 mg/dl en in 87% van de gevallen een te hoge

waarde voor de verhouding middel/heupomtrek.

De mediane follow-uptermijn bedroeg 5,6 jaar en

globaal genomen was de therapietrouw over die

termijn bekeken degelijk en vergelijkbaar in de

placebogroep en de actief behandelde groep.

Het gehanteerde voornaamste evaluatiecriterium

was tweeledig:

in de eerste plaats de cardiovasculaire overlijdens,

infarcten en CVA's, waarbij de significantiegraad

werd vastgelegd op p

<

0,04.

in tweede instantie dezelfde incidenten als hiervoor

plus gereanimeerde hartstilstanden, hartfalen en

revascularisaties, waarbij de significantiegraad

werd vastgelegd op p

<

0,02.

De analyse gebeurt met het voornemen te behandelen

(ITT) en wil de impact van de behandelingen

beoordelen, vertrekkend van de oorspronkelijke

bloeddrukwaarde en LDL-cholesterolwaarde.

REDACTIONEEL

DR JEAN-CLAUDE LEMAIRE EN ERIC TISON

I

III

V

���

INHOUD

REDACTIONEEL

HOPE-3, een mooie

oogst

MEDISCH ARTIKEL

Wat we moeten

onthouden van HOPE-3

MEDISCH ARTIKEL

Pulmonale

hypertensie

02/2016